Nauczyciele

 

Błaszczyk Ewa przyroda, biologia, geografia, bibliotekarz
Ciemniak Grzegorz historia
Cieślak Cezary historia, wdżwr, edukacja dla bezbieczeństwa
Duczmal Katarzyna j.polski
Dziekan Rozalia matematyka
Grima Anton religia, j.angielski,
Górniak-Kurzawa Anna edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca świetlicy
Hajduk-Nowicka Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Jarecka Natalia wychowanie przedszkolne
Jęczkowska Danuta edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca świetlicy
Kasprowicz Michał chemia, geografia
Kupiec Adela nauczyciel współorganizujący, wychowawca świetlicy
Konarczak Andrzej wychowawca świetlicy
Łebska Weronika j.angielski, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Madanowska Ewa matematyka, fizyka, dyrektor szkoły
Mucha Marek j.angielski
Pacholska Joanna pedagog, doradca zawodowy
Padiasek Joanna logopeda
Pawłowska Aneta matematyka
Piłat Bartosz muzyka
Sienkowski Błażej wychowanie fizyczne
Sobiech Paweł wychowanie fizyczne
Trzebniak Arkadiusz j.angielski
Tyranowska Ewelina informatyka, technika, plastyka, zajęcia rewalidacyjne
Wiatr Aleksander szachy
Wierzbińska Kalina psycholog, j.hiszpański
Wróblewska Grażyna j.niemiecki
Zys-Ruszkowska Anna j.polski
Zgórska Izabela historia, WOS