Kalendarz szkolny

 

 

Uroczystości szkolne         Spotkania z rodzicami    

 Dni wolne od nauki

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 IX 2018
Festyn rodzinny "Dzień pieczonego ziemniaka"         8 IX 2018
Święto Edukacji Narodowej 14 X 2018
Kiermasz świąteczny 8 XII 2018
Koncert noworoczny 21 II 2019
Rekolekcje szkolne 12- 14 VI 2019
Pierwszy dzień wiosny
21 III 2019
Dzień Dziecka 1 VI 2019
Dzień Rodziny 18 V 2019
Festiwal Nauki i Sztuki 17-19 VI 2019
Zakończenie roku szkolnego 21 VI 2019
   
Spotkanie organizacyjne 13 IX 2018
Zebranie z rodzicami (śródroczne) 8 XI 2018
Drzwi otwarte (konsultacje z nauczycielami)  4 XII 2018
Zebranie podsumowujące I półrocze 9 I 2019
Zebranie z rodzicami (śródroczne) 19 III 2019
Drzwi otwarte (konsultacje z nauczycielami) 14 V 2019
   
Wszystkich Świętych 1 XI 2018
Zimowa przerwa świąteczna 22 XII 2018- 2 I 2019
Ferie zimowe 14 -27 I 2019
Wiosenna przerwa świąteczna         18 -23 IV 2019
Dni wolne od nauki

15 IV, 16 IV, 17 IV, 2 V