COVID-19

Od 25 V 2020 szkoła wznawia swoją działalność w następujących obszarach:

 

1) opieka świetlicowa dla dzieci z oddziału przedszkolnego w godzinach 6:45- 16:30,

2) opieka świetlicowa z elementami dydaktyki dla uczniów z klas I-III w godzinach 6:45- 16:30

(dydaktyka od 8:00- 11:30),

3) konsultacje dla uczniów klas IV- VIII - zgodnie z harmonogramem. Proszę, aby uczniowie zgłaszali nauczycielom swoje przyjście.

 

 

4) Biblioteka jest czynna w godzinach 12:30- 15:30

5) Pedagog przyjmuje w piątek 12:30- 15:30

6) Logopeda przyjmuje w środę od 12:30 - 15:30

 

 

Poniżej zamieszczone są:

1. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

2. Informacja dla rodziców oddziału przedszkolnego

3. Informacja dla rodziców uczniów klas I-III

4. Informacja dla rodziców klas IV-VIII

5. Zgoda na pomiar temperatury