Ubezpieczenie

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży jest dobrowolne.

Firmę ubezpieczającą oraz ofertę wybrała Rada Rodziców.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA- pobierz