Szkoła w środowisku

 W różnych przedziałach czasowych odbywały się w niej seanse kina objazdowego dostępne też dla mieszkańców. Przedstawienia w wykonaniu uczniów i dorosłych, placówka posiadał od 1945 roku rozkładana scenę z kulisami i dekoracje. Były organizowane zabawy karnawałowe. Działał w niej, od 16 stycznia 1949 roku  punkt biblioteczny dla dorosłych. W listopadzie 1953 uruchomiona została VII klasa szkoły dla dorosłych, którzy sami widzieli potrzebę uzupełnienia wykształcenia. Oni też przychodzili w następnych latach uczyć się na kursach dokształcających w zakresie siódmej klasy (w 1956 roku wydłużenie obowiązku szkolnego do 16 roku życia i uznanie za obowiązkowe ukończenie 7 klas szkoły podstawowej). W szkole działała też jedna z kilku komisji egzaminacyjnych kursów ogólnokształcących dla dorosłych, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej otrzymało 1210 osób, w tym 96 z miejscowego środowiska. 21 osób uczestniczyło w zakończonym w styczniu 1968 roku kursie rolniczym dla okolicznych rolników. Kurs ogólnokształcący dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) szkoła prowadziła w roku szkolnym 1974/1975. Działał, potem w był w ówczesnym Wiejskim Domu Kultury w Wierzonce a obecnie ponownie w szkole lokal wyborczy. Był też czas kiedy przedsiębiorstwa z bliższej czy dalszej okolicy, w tym elewator z Czerwonaka, pełniły rolę zakładów opiekuńczych dla szkoły. Miały wspomagać ja choćby w kwestiach takich jak remonty, zdobycie materiałów czy transport opału. Wtedy zawsze brakowało środków, ale nawet jeśli zostały zagwarantowane to był problemem z nabyciem materiałów i znalezieniem wykonawców. W maju 1949 roku na terenie gospodarstw Wierzonka i Karłowice powstał Szkolny Komitet Opiekuńczy. Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR) Karłowice wiosną 1960 roku stało się Komitetem Opiekuńczym szkoły. Zakładom pracy mającym swoje zadania rozliczane w ramach gospodarki planowej „nie paliło się” do podejmowania funkcji opiekuńczych w stosunku do szkół. Stąd na polecenie Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KP PZPR) w Poznaniu Elewator Zbożowy w Czerwonaku został opiekunem szkoły w 1964 roku. Podczas wakacji jego pracownicy wymalowali klasy oraz korytarze. Rok później podczas wakacji szkoła zorganizowała w Elewatorze w Czerwonaku kurs ogólnokształcący dla pracowników. Jego pracownicy wykonali w szkole prace malarskie – malowanie klejowe a nauczyciele wymalowali olejne lamperie w dolnej części ścian. Kolejnym, ostatnim już, zakładem opiekuńczym została Stacja Hodowli Roślin (SHR) Wierzenica z siedzibą w Wierzonce. Miała ona swoją grupę remontowo-budowlaną a także techniczne możliwości wywiezienia zawartości śmietnika czy szamba. Od wiosny 1961 roku przez dziesięciolecia szkoła utrzymywała kontakty z Jednostką Wojskową 2823 w Wierzonce, potocznie na Łysej Górze. Z jednej strony były to udziały w szkolnych czy wojskowych uroczystościach – Dzień  Nauczyciela i Dzień Wojska Polskiego, z drugiej żołnierze wykonywali szereg prac na rzecz placówki. Legły one też u podstaw małżeństwa nauczycielsko-wojskowego. W 1961 roku żołnierz zainstalowali instalację głośnikową. Pomagali przy powiększaniu boiska. Zostało zakończone w maju 1965 roku wysiłkiem rodziców, dzieci, nauczycieli oraz wojska. Przed oknami „starych” klas urządzony został skwerek.

Obecnie szkoła organizuje liczne imprezy: festyny, biegi, kiermasze.