Rodzice w szkole

Pierwsza zachowana informacja o reprezentacji rodziców pochodzi z kwietnia 1949 roku kiedy to na nowych podstawach zorganizował się Komitet Rodzicielski. To oznacza, że funkcjonował on już wcześniej. Nie zachowały się informacje o początkach samorządu szkolnego mimo, że 19 grudnia 1951 roku Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie jego regulaminu. 9 czerwca 1973 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego (RSU). Spotkania integracyjne z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka czy kiermasze świąteczne znakomicie integrują rodziców, uczniów i środowisko. Rodzice przyczynili się takich sukcesów szkoły jak zdobycie grantu Volkswagena w 2013 roku (zostały zakupione rowery) i obchody 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego – podjęte przez szkołę działania związane z konkursami obejmowały gminy Swarzędz i Czerwonak, Luboń.