1945-...

Od roku szkolnego 1945/1946 szkoła została przemianowana na tak zwaną zbiorczą, z trzema zatrudnionymi nauczycielami. Klasy przyśpieszone IV/V i V/VI ciągu roku szkolnego 1946/1947 przerabiają materiał dwóch lat (klas). Od następnego – 1947/48 rozpoczyna naukę klasa siódma, w sumie 98 uczniów. 1 X 1949 roku było ich 103, w tym 13 z obwodu zbiorczego. W tamtych czasach zespół społeczno-pedagogiczny kierował niektórych absolwentów do szkół średnich i zawodowych. Do 118, z tego 34 w klasie VII wzrosła liczba uczniów w roku szkolnym 1950/1951. Zatrudnienie od roku szkolnego 1955/1956 czworga nauczycieli spowodowało, że na pewien czas niemal zanikło nauczanie w klasach łączonych, uciążliwe zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Potrzebną czwartą salę uzyskano w 1955 roku dzieląc dotychczasową duża na piętrze. Nowa izba miał wejście z półpiętra. 24 czerwca 1965 roku ukończył szkołę ostatni pełny rocznik siódmoklasistów. Od 1 września 1971 roku obowiązujący w całej Polsce czterookresowy podział roku szkolnego, został zastąpiony trzyokresowym, obecnie jest dwuokresowy. W roku szkolnym 1972/1973 uczniów podzielono na trzy grupy wiekowe: Pacholęta – kl. I-III, Sztubacy – kl. IV-V oraz Żacy kl. VI-VIII – system Heliodora Muszyńskiego. Zaczęły obowiązywać: punktowy system oceny z zachowania, ślubowanie kl. I, ceremoniał przejścia do starszej grupy wiekowej.Ostatni absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej opuścili jej mury w roku szkolnym 1999/2000. Rok ten jest jednocześnie pierwszym rokiem wprowadzania w życie 6-letniej szkoły podstawowej. Od  1 IX szkoła znów jest 8-letnią szkołą podstawową.

Po wojnie szkoła dbała nie tylko o naukę. Już od grudnia 1945 roku w szkole były organizowane gwiazdki dla dzieci, w 1949 roku podarki rozdawał Dziadek Mróz  a w 1956 już Św. Mikołaj. Dbała też na miarę swoich możliwości o kontrolę stanu zdrowia. Oględziny lekarskie miały miejsce w roku szkolnym 1947/1948, w maju 1948 roku ekipa duńskiego Czerwonego Krzyża przeprowadziła zabiegi przeciwgruźlicze.

Obecnie szkoła posiada 8 sal lekcyjnych i składa się z dwóch budynków.