Wybory do Samorządu 2018

W piątek 28 września br. odbyły się w naszej szkole wybory do rady Samorządu Uczniowskiego. Na początku kandydaci przedstawiali  swoje propozycje działań. Poprzez tajne głosowanie zostali wybrani następujący uczniowie: 
przewodniczący Kacper Widerowski, 
zastępca -Julia PAnek
członkowie: Justyna Gruszka, Victoria Hermann, Julia Majewska, Nadia Dymiter, Leon Iwiński. 
Najwięcej emocji wzbudziły jednak wybory opiekunów. którymi zostali Pani Katarzyna Wolnica i Pan Dariusz Kiełbasiewicz. 
 
teskt: Julia PAnek