I Bieg A.Cieszkowskiego

I Bieg im hr.Augusta Cieszkowskiego