RAJD ROWEROWY, BY POWITAĆ JESIEŃ U AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO

  W ostatnim dniu września, czyli w sobotnie popołudnie 19 uczniów naszej szkoły w towarzystwie czworga dorosłych wzięło udział w rajdzie rowerowym ,,Witamy jesień
u Augusta Cieszkowskiego”.

 

 

 

 


Trasa wyznaczona przez panią Genowefę Springer tradycyjnie wiodła z Karłowic przez Wierzonkę, następnie polnymi drogami w kierunku Klin, które cykliści zobaczyli w oddali. Następnie zawracała do Wierzenicy. Jako że przedsięwzięcie miało nie tylko cele rekreacyjno – sportowe, ale też edukacyjne, więc kilka postojów posłużyło też do zdobywania wiedzy o mijanych okazach przyrody i innych obiektach.
      Na skraju Wierzenicy zatem zatrzymano się przy Betlejemce (dziś dom prywatny, wcześniej karczma i ochronka), następnie przy moście na rzece Głównej, gdzie kiedyś stał wodny młyn, a dalej na Alei Filozofów, na której ustawiono niedawno tablice upamiętniające właścicieli Wierzenicy i ich gości oraz kapliczkę z obrazem ,,Matki Boskiej ze szczygłem”.

     Rajd zakończono na przykościelnym placu. Tam uraczono uczestników smakowitą grochówką, a następnie zaproponowano udział w konkursach: zręcznościowych i wiedzy
o Auguście Cieszkowskim. Wszyscy wykazali się takimi zdolnościami umysłu
i umiejętnościami ciała, że otrzymali od organizatorów nagrody, których zwieńczeniem był puchar w kategorii ,,Najliczniejsza drużyna”. Nasze 25 osób dało nam II miejsce.