ul.Karłowicka 3,
62-006 Kobylnica

+48 (61) 81-50-113
szkola.wierzonka@gmail.com

BIEG CHARYTATYWNY DLA NICOLI

GALERIA ZDJĘĆ

REGULAMIN Biegu Charytatywnego „Dla Nikoli”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w biegu charytatywnym na rzecz Nikoli Wala z Wierzenicy
2. Celem biegu charytatywnego:
jest zbiórka pieniędzy na wsparcie leczenia i rekonwalescencji chorej na nowotwór dziewczynki,
propagowanie biegania jako formy aktywnego stylu życia,
aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
4. Zgłoszenie do udziału w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

II INFORMACJE O BIEGU
1. Bieg odbędzie się na dystansie ok 5km - pomiar orientacyjny według wskazań GPS
2.. Trasa nie posiada atestu
3. Trasa biegu prowadzi po nawierzchni asfaltowej, jak i po drogach gruntowych.
4. Uczestnicy biegu na całej trasie zobowiązani są do przestrzegania ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym” - poruszamy się lewą stroną ulicy. Istnieje możliwość ograniczenia ruchu kołowego podczas biegu
5. W trakcie biegu pomiar czasu dokonywany jest w sposób ręczny.
6. Bieg nie posiada limitu czasowego wyznaczonego na jego ukończenie.

III NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Każdy uczestnik który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal, dyplom oraz bon na posiłek regeneracyjny
2. Organizator nie przewiduje dodatkowych nagród.

IV UCZESTNICTWO I SPRAWY FINANSOWE
1. Za udział w Biegu Charytatywnym „Dla Nikoli”
pobierana jest opłata startowa w wysokości minimum 10 zł .
2. Potwierdzeniem uczestnictwa w biegu jest wpłata pieniędzy w Biurze Zawodów dniu biegu.
3. W ramach wpisowego każdy otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal, dyplom oraz bon na ciepły posiłek regeneracyjny.
4. Na trasie biegu nie będzie stanowisk nawadniających
5. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
6. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby, które do dnia zawodów ukończyły 18 lat lub od 16 za pozwoleniem rodziców.
7. Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
8. Wszyscy uczestnicy Biegu Charytatywnego „Dla Nikoli” muszą wypełnić i podpisać deklarację dobrowolności uczestniczenia oraz braku przeciwwskazań lekarskich do tego typu aktywności fizycznej
9. Wszystkie potrzebne druki do podpisania będą do pobrania w dniu biegu w biurze zawodów (oprócz zgody od rodziców, którą należy przynieść z sobą, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów – zgoda zostanie przesłana osobom zainteresowanym droga mailową).
10. Organizator zapewnia szatnię oraz depozyt na terenie SP w Wierzonce. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności.
11. Uczestnicy Biegu Charytatywnego „Dla Nikoli” biorą udział na swoją odpowiedzialność
12. Nad bezpieczeństwem uczestników w trakcie biegu będzie czuwać oznakowani wolontariusze.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy godzą się na wykorzystanie i publikowanie zdjęć i wizerunku na potrzeby udokumentowania zaistniałego wydarzenia.

VI TERMIN I MIEJSCE
1. Biuro biegów znajdować będzie się na terenie Szkoły Podstawowej w Wierzonce ul. Karłowicka 3 .
2. Odbiór pakietów od godz. 13:00 do chwili rozpoczęcia biegu
3. Termin Biegu Charytatywnego „Dla Nikoli” 10.12.2016r. godz. 13:30
4. Start i meta: boisko Szkoły Podstawowej w Wierzonce ul. Karłowicka 3
5. Pomiar czasu - ręczny
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
7. Szczegółowa mapka biegu wraz z pozostałymi informacjami szczegółowymi dotyczącymi organizacji biegu, zostanie przesłana zawodnikom drogą mailową najpóźniej 9.12.2016r.

VII ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów
Przy zapisywaniu się, należy podać IMIĘ, NAZWISKO, ADRES MAILOWY, NR. TELEFONU,
każde zgłoszenie zostaje potwierdzone mailem zwrotnym.


Wierzonka, 20.11.2016r.