ul.Karłowicka 3,
62-006 Kobylnica

+48 (61) 81-50-113
szkola.wierzonka@gmail.com

PIKNIK EKOLOGICZNY

Jednym z celów projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców sąsiadujących ze szkołą miejscowości. Stąd  działania  skierowane do lokalnej społeczności. Naszą obecność  zaznaczyliśmy poprzez  kilka interaktywnych form. Przedstawienie, które w atrakcyjny sposób mówiło o potrzebie segregacji śmieci. W

 

 ramach scenki uczniowie dokonali też praktycznego instruktażu, pokazując, jak należy selekcjonować odpady. Zaproponowaliśmy również gry i konkursy o tematyce ekologicznej, których adresatem były dzieci i rodzinne drużyny.Chcących wziąć udział w konkursowych zmaganiach było tak wielu, że ustawili się w długiej kolejce.

    Pani sołtys wraz z radą sołecką zadbała natomiast o podniebienia wszystkich przybyłych; serwowano zupy, bigosy, domowe wypieki, kawę i herbatę, a przy pokaźnym ognisku kiełbaski. Imprezę zamykała wspólna taneczna zabawa. I w tym edukacyjno – integracyjnym przedsięwzięciu nie przeszkodził nawet deszcz.