ul.Karłowicka 3,
62-006 Kobylnica

+48 (61) 81-50-113
szkola.wierzonka@gmail.com

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

UWAGA RODZICE!

NABÓR DO KLASY I  na rok szkolny 2018/2019

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Rekrutacja rozpoczyna się 5 III 2018 r.

Zgłoszenia (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) lub Wnioski (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) należy rejestrować pod adresem :

 

 zapisy (kliknij tutaj)

 

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru

19 III 2018 r.do godz. 1500  

 

Nabór  do klasy I dotyczy:

- dzieci 7- letnich (urodzonych w roku 2011) - objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnich (urodzonych w roku 2011) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

 

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2018/2019

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Rekrutacja rozpoczyna się 14 III 2018 r.

Wnioski należy rejestrować pod adresem :

 

 zapisy (kliknij tutaj)

 

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru

30 III 2018 r.do godz. 1500  

 

Nabór  do oddziału przedszkolnego dotyczy:

- dzieci 6- i 5- letnich - objęte obowiązkiem

 

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się poniżej:

 ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

HARMONOGRAM