Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Madanowska Ewa -Dyrektor   nauczyciel matematyki
Błaszczyk Ewa   nauczyciel przyrody, bibliotekarz
Górniak-Kurzawa Anna
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Hajduk-Nowicka Agnieszka
  nauczyciel wychowania przedszkolnego
Hęsio Joanna   nauczyciel języka polskiego, logopeda
Jęczkowska Danuta   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Konarczak Andrzej   wychowawca świetlicy
Kupiec Adela   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Kurowska Izabela
  nauczyciel historii oraz WOS-u
Maciołek Maria   nauczyciel języka poleskiego oraz WDŻwR
Maciejewski Bartłomiej
  nauczyciel techniki
Minginowicz Hanna   nauczyciel plastyki oraz języka niemieckiego
Pacholska Joanna   pedagog szkolny
Piłat Bartosz
  nauczyciel rytmiki i muzyki
Rokosz Jagoda
  nauczyciel chemii
Sobiech Paweł   nauczyciel wychowania fizycznego
Springer Genowefa   nauczyciel historii i religii
Strycka-Fabrowska Katarzyna   nauczyciel biologii
Świerczyńska Dorota   nauczyciel geografii
Urbaniak Bożena   nauczyciel fizyki
Wolnica Katarzyna   nauczyciel języka angielskiego
Zawilska Małgorzata   nauczyciel matematyki i informatyki