Bogata oferta zajęć

Koło historyczne - "Z historią za pan brat"

...najbardziej zagadkowe i tajemnicze wydarzenia w historii.

Kiedy miały miejsce i co dokładnie się wydarzyło dowiesz się na kolejnych zajęciach...

Prowadząca: pani Izabela Zgórska

 *********************************

Koło programowania dla klas 1-8

Podczas zajęć będziemy uczyli się podstaw algorytmiki i programowania, z wykorzystaniem aplikacji:

Lightbot, Code.org, Scratch Junior, Scratch, a także – w zależności od chęci i możliwości uczniów –

w zakresie podstawowym, języków: JavaScript, HTML, Python.

Prowadzący: pan Darek Kiełbasiewicz

 *********************************

Koło matematyczne dla klas I -III   -  „Przygoda z matematyką"

Zajęcia kierowane dla uczniów zainteresowanych matematyką lub wykazujących uzdolnienia w tym kierunku.
Cel ogólny to wspieranie dzieci zdolnych poprzez rozwijanie posiadanych umiejętności, rozwijanie twórczego i logicznego myślenia,

wzbogacanie wiedzy matematycznej. Tematyka zajęć to m.in. układanie i rozwiązywanie zadań matematycznych przedstawionych w postaci łamigłówek

np. sudoku, rebusów, zagadek liczbowych.

Prowadząca: pani Danuta Jęczkowska

 *********************************

Warsztaty plastyczno-techniczne
W tym roku tematem przewodnim będą CZTERY PORY ROKU.

Na zajęciach zapoznawać się będziemy z różnymi technikami plastycznymi, ale również zostawimy mnóstwo przestrzeni na prace techniczne.

Będziemy odwoływać się do natury, podpatrywać ją, ale też mocno poszalejemy z wyobraźnią uruchamiając pokłady naszej kreatywności.

Prowadząca: pani Marta A. Bielawska

 *********************************

„Klucz do uczenia się” - to cykl zajęć rozwijających umiejętność uczenia się
Zajęcia realizowane w formie warsztatów, z wykorzystaniem metod aktywizujących, dostosowane do dwóch grup wiekowych - uczniów klas młodszych (1-3) oraz uczniów klas starszych (4-8). W toku zajęć uczestnicy zdobędą:
świadomość własnych mocnych i słabych stron;
umiejętność określenia własnych stylów uczenia się oraz profilu inteligencji;
umiejętność organizowania i planowania procesu uczenia się;
znajomość metod i technik efektywnego uczenia się – umiejętność tworzenia notatek, map myśli, wykorzystania fiszek itp.;
znajomość ćwiczeń ułatwiających koncentrację, ćwiczeń podnoszących sprawność umysłową oraz ćwiczeń relaksacyjnych.

Prowadząca: pani Agnieszka Hajduk-Nowicka

 *********************************

Kamishibai- teatr papierowy

Tworzenie historii obrazkowych to doskonały pomysł na usprawnienie czytania oraz rozwijanie kreatywności

Prowadząca: pani Anna Górniak-Kurzawa

 *********************************

Laboratorium przyrodnicze

doświadczenia, wybuchy, reakcje chemiczne...

wszystko, co pomoże zrozumieć przyrodę

Prowadząca: pani Ewa Błaszczyk

 *********************************

 Koło teatralne Trele- Morele

To nie tylko zabawa w teatr. Na zajęciach dzieci lepiej poznają siebie i będą miały okazję, by rozwijać swoje możliwości oraz talenty.

Program skierowany jest do ciekawych świata uczniów z zacięciem artystycznym.

Będziemy twórczo i aktywnie spędzać czas, tworzyć, poszukiwać i uwalniać wyobraźnię.

Gdy czujesz potrzebę wyrażania siebie przez śpiew, muzykę, taniec lub recytację – zapraszam serdecznie.

Szkolna scena czeka na młode talenty.

Prowadząca: pani Anna Gałązka

*********************************

Warsztaty matematyczne

Czasami nieprzewidywalna, pełna reguła, ale też wyjątków...

Piękna, bo opisująca Wszechświat!

Matematyka- da się ją polubić

Prowadzący: pan Darek Kiełbasiewicz

*********************************

Szachy

dla początkujących i dla zaawansowanych

szachy rozwijają logiczne i matematyczne myślenie

Prowadzący: pan Aleksander wiatr