ul.Karłowicka 3,
62-006 Kobylnica

+48 (61) 81-50-113
szkola.wierzonka@gmail.com

CZAS PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Rok szkolny 2015/2016

 

Pedagog szkolny – mgr Joanna Pacholska

 

Dyżur pełni:

 

                                   poniedziałek                   8 00  -   10 00

                                               wtorek                   9 00  -   12 45           

                                                  środa                   8 00  -   11 00                

                                           czwartek                11 45  -   14 00                   

 

Opiekę pedagogiczno - psychologiczną

nad Szkołą Podstawową w Wierzonce pełni:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Oś. Kościuszkowców 4

62-020 SWARZĘDZ

 

Tel. 061- 8174 – 951

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25

62-020 SWARZĘDZ

 

Tel. 061- 6512 – 652

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Materiały do pobrania:

5 kroków do bezpiecznej żywności

Bezpieczeństwo żywności

Światowy Dzień Zdrowia

 

Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia, ang. World Health Day – święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na  problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

Światowy Dzień Zdrowia odbywa się co roku pod innym hasłem. Inicjuje on Miesiąc Zdrowia oraz rok działań realizowanych pod tym samym hasłem. Od 1995 roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia WHO wydaje Światowy Raport Zdrowia – najważniejszą publikację WHO.

W 2015 roku tematem przewodnim ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia jest „Bezpieczeństwo żywności”, a hasłem tegorocznych obchodów: „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”. Celem WHO, współpracującego z FAO, OIE oraz innymi międzynarodowymi organizacjami jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, od produkcji do spożycia.

W ostatnich latach pojawia się wiele nowych patogenów oraz zwiększa odporność mikroorganizmów, następuje również wiele zmian nie tylko w produkcji i dystrybucji żywności, ale również w środowisku, czy w obszarze konsumpcji. Zanieczyszczenia bardzo szybko się rozprzestrzeniają, szczególnie ze względu na globalny zasięg handlu żywnością. Istnieje więc potrzeba ścisłej i efektywnej współpracy między rządami, producentami
i konsumentami, która będzie sprzyjała bezpieczeństwu żywności. Należy skupić się na zapobieganiu, wczesnym wykrywaniu i szybkiemu reagowaniu na choroby przenoszone drogą pokarmową, które są przyczyną około 2 milionów zgonów w ciągu roku. Ponadto, niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty i substancje chemiczne jest przyczyną ponad 200 chorób, w tym nawet nowotworów. Należy również zauważyć, że choroby przenoszone drogą pokarmową wpływają także na hamowanie rozwoju społeczno – gospodarczego, gdyż obciążają systemy opieki zdrowotnej i narażają na straty gospodarki krajowe, turystykę i handel.

               Celem obchodów jest dodatkowo promowanie zasad Codex Alimentarius, które mówią o wysokich standardach żywieniowych oraz o wytycznych postępowania
w przetwarzaniu i obrocie żywnością.

               W związku z dużą potrzebą edukacji społeczeństwa, w celu zapobiegania chorobom odżywnościowym, WHO zaleca stosowanie i propagowanie „Pięciu kroków do bezpiecznej żywności”, tj.:

- utrzymywanie czystości,

- oddzielenie żywności surowej od ugotowanej,

- dokładne gotowanie,

- utrzymywanie żywności w odpowiedniej temperaturze,

- używanie bezpiecznej wody i żywności.

Zaproszenie

Drodzy Rodzice/Opiekunowie
,, Szkoła i Rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi"
Serdecznie zapraszam Państwa na indywidualne konsultacje/spotkania dotyczące profilaktyki  uzależnień. Celem zajęć jest wyposażenie Rodzica w kompetencje w obszarach:
- jak trafnie postępować z dzieckiem w okresie dorastania
- jak postępować z nastolatkiem eksperymentującym z lekami i narkotykami
-  nowe substancje psychoaktywne
Terminy spotkań- do uzgodnienia z Pedagogiem szkolnym.

Rady dla Rodziców/ Prawnych Opiekunów

 

 • Otwórz się na pomysły nauczyciela, okaż dobrą wolę.
 • Słuchaj opinii innych o Twoim dziecku, staraj się zrozumieć ich punkt widzenia.
 • Podziel się z nauczycielem swoją wiedzą o mocnych stronach, talentach i zainteresowaniach swojego dziecka.
 • Bierz pod uwagę i powiedz nauczycielowi o oczekiwaniach i celach, jakie sobie stawia Twoje dziecko.
 • Nie żałuj czasu na rozmowy o postępach i trudnościach dziecka w szkole.
 • Bierz aktywny udział w zebraniach i dniach otwartych.
 • Ustal z nauczycielem najlepszy sposób komunikowania się z Tobą (telefon, e-mail, list, notatka w zeszycie dziecka).
 • Staraj się zrozumieć i zaakceptuj reguły obowiązujące dziecko w szkole; nie podwarzaj ich znaczenia i nie pozwalaj na omijanie lub łamanie tych zasad w domu (okazywanie szacunku starszym, poprawnie zachowanie przy stole, nie palenie papierosów, nie przeklinanie itp.).
 • Swoje wymagania, oczekiwania i uwagi przedstawiaj szczerze, otwarcie i niezwłocznie. Niech nie mają okazji urosnąć do rangi problemu.
 • Bierz udział w spotkaniach rodzciów i pracach organów przedstawicielskich.
 • Szukaj informacji o szkole, czytaj biuletyny; zaglądaj na stronę szkoły.
 • Poznaj godziny pracy sekretariatu, dyżurów nauczycielskich i dyrektora, terminy dni otwartych.
 • Zgromadź  informacje na temat systemu oceniania i wymagań wobec Twojego dziecka (śródrocznych, na zakończenie semestru/roku, wymagań).
 • Poznaj przyjaciół i kolegów swojego dziecka a także ich rodziców.
 • Staraj się śledzić życie szkoły i w miarę możliwości uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych dla - lub z udziałem rodzin, uczniów; pomóż organizować takie imprezy.
 • Włącz się w pracę zespołów rodziców uczestniczących w konsultowaniu lub tworzeniu programu szkolnego.
 • Włącz się w organizację imprez dla rodziców i rodzin organizowanych przez szkołę (święto szkoły, zawody sportowe, rodzinne, przedstawienia teatrzyku szkolnego, aukcje na rzecz szkoły, piknik).
 • Wspieraj fundusz rodzicielski lub ofiaruj własną pracę (np.upiększanie sal lekcyjnych, przygotowania pomocy naukowych, pieczenia ciastek na imprezy szkolne...)
 • Ustal z nauczycielem plan postępowania w stosunku do Twojego dziecka, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej.
 • Omawiaj ze swoim dzieckiem przebieg szkolnego dnia, dowiaduj się o plany i ważne dla dziecka wydarzenia w zbliżającym się czasie.
 • Poznaj mocne i słabe strony dziecka w szkole.
 • Zadbaj, by dziecko miało w domu wydzielone ciche i dobrze oświetlone miejsce do nauki i odrabiania lekcji.
 • Pomóż swojemu dziecku zaplanować prace, podzielić duże i trudne zadania na małe kroki.
 • Spróbuj znaleźć zajęcie (hobby, sport), które będziesz wykonywał  razem z dzieckiem.
 • Zachęcaj dziecko do podejmowania działań twórczych (malowania, grania słuchania dobrej muzyki; czytania książek itp.),, czytajcie razem chociaż kilka minut każdego dnia.                                                         
 • Organizuj w miarę możliwości rodzinne wycieczki do biblioteki, ogrodu zoologicznego, botanicznego, teatru, kina, na koncert, do muzeum, parku, lasu itp., aby wykorzystać je jako sposobność do pogłębiania bliskich relacji oraz zdobycia nowych ciekawych informacji.
 • Wspólnie z dzieckiem wybierz i zaplanuj programy telewizyjne, które będzie mogło oglądać; gdy możesz, oglądaj je razem z nim i rozmawiaj o tym, co widziało i czego się nauczyło.
 • Od czasu do czasu baw się z dzieckiem - graj w gry dydaktyczne, towarzyskie, komputerowe itp.
 • Pomóż dziecku w zaplanowaniu przygotowań do klasówki, sprawdzianu,ustnej odpowiedzi..
  Podejmuj się funkcji społecznych w Radzie  Rodziców, także funkcji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.
 • Zachęcaj swoje dziecko do pełnienia funkcji społecznych i udziału w samorządzie uczniowskim i wspieraj je w działaniu.
 • Pomóż szkole w gromadzeniu dodatkowych funduszy, ubieganiu się o dotacje, stypendia i granty oraz utrzymaniu w dobrym stanie majątku szkolnego.
 • Zachęcaj i wspieraj swoje dziecko w działaniu społecznym na rzecz potrzebujących pomocy; sam służ przykładem.
 • BĄDŹ  ODPOWIEDZIALNYM  RODZICEM - KOCHAJ,WSPIERAJ,WYMAGAJ!