ul.Karłowicka 3,
62-006 Kobylnica

+48 (61) 81-50-113
szkola.wierzonka@gmail.com

W AQUANECIE

Cała klasa VI I VII była 24.10.2017r. w Aquanecie. Zaopatruje on w wodę mieszkańców, Poznania i okolic oraz oczyszcza ścieki. Najpierw autokarem zawieziono nas nad Wartę do ujęcia wody, gdzie następowało mechaniczne oczyszczenie (piasek). Potem udaliśmy się do głównej siedziby i najważniejszy pracowników firmy, to znaczy małży (szczerzuje wielkie) które sygnalizują czy woda jest wolna od szkodliwych bakterii. Ostatnim punktem była wizyta w oczyszczalni ścieków w Koziegłowach. Okazało się to traumatycznym przeżyciem ze względu na zapachy i widoki. W sumie wyjazd był bardzo pożyteczny, ponieważ uzyskaliśmy wiele cennych informacji.

MAMO, TATO, NIE STRESUJ SIĘ!

     Na lekcji j. polskiego analizowaliśmy plakat dotyczący stresu. Pani zaproponowała nam przygotowanie poradnika dla rodziców ,,Jak radzić sobie ze stresem?". Ostatecznie przybrał on formę filmiku.

LISTOPADOWA NARRACJA

  Nasi etatowi narratorzy - Wiktoria i Mariusz -  jak zwykle spisali się bardzo dobrze, tym razem podczas akademii z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obok nich w rolach, najpierw kosyniera z kosą, a potem Józefa Piłsudskiego z ciekawą charakteryzacją, wystąpił Kacper. Julita i Lidka miały również swoje kwestie.

III MIEJSCE W KONKURSIE KALIGRAFICZNYM

  Mariusz Wiśniewski w tegorocznym konkursie kaligraficznym zajął III miejsce, wyprzedził go tylko Antek z kl. V, gdyż I miejsca komisja konkursowa nie przyznała. Pióro, jakim go nagrodzono, pozwoli mu kontynuować kaligraficzne popisy.

Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

  Dzień jak co dzień. Uświetniony akademią, podczas której koło polonistyczne przedstawiło kabaretowe scenki dedykowane nauczycielom. Połowa zespołu to nasze koleżanki i koledzy. Zaprezentowali się dobrze.